Dyżury nauczycieli 2019/2020


INFORMACJA POJAWI SIĘ W DNIACH 9-13 WRZEŚNIA 2019

 

Każdy nauczyciel pełni raz w tygodniu 30-minutowy dyżur, na który może przyjść Uczeń nieobecny na swojej lekcji.
Jest to również okazja do przeprowadzenia lekcji próbnej.

 

UWAGA!

Uczeń może "odrobić" nieobecność przez cały rok szkolny (niekoniecznie w tygodniu następującym po nieobecności).

Nie gwarantujemy, że będą to lekcje indywidualne.
Uczniom, którzy uczęszczają na lekcje godzinne przysługuje prawo do skorzystania z dwóch dyżurów.

p. Krzysztof   

 

p. Małgorzata

 

p. Michał         (ul. Orląt Lwowskich 1)       

 

p. Olga           

 

p. Piotr