Zasady ogólne


1. Szkoła pobiera jednorazową opłatę wpisową (dla nowych uczniów) w wysokości 40 zł.

2. Opłaty za zajęcia są opłatami miesięcznymi. Ich wysokość zależy od rodzaju zajęć i wymiaru czasowego (przy częstotliwości zajęć: 1 raz w tygodniu).

3. Wysokość miesięcznej opłaty jest stała – nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami.

4. Na wysokość opłaty miesięcznej nie mają wpływu dni wolne "ustawowe", ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia te nie są odrabiane. W naszej Szkole dni wolnych jest mniej, niż tych ustalonych przez Ministerstwo - szczegóły umieszczone są w aktualizowanym zorocznie Kalendarium roku szkolnego.

5. Opłata za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego, czy Uczeń jest obecny na zajęciach.

6. Opłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu każdego miesiąca za miesiąc bieżący (z góry). Nauczyciel ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległości w płatnościach.

7. Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty. Po nieobecności uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w czasie dyżuru nauczyciela (taki dyżur będzie odbywał się w stałym terminie raz w tygodniu).

8. Nieobecność nauczyciela może skutkować przeprowadzeniem zajęć przez nauczyciela zastępującego. Jeśli nie, zajęcia muszą być odpracowane w terminie dogodnym dla ucznia. 
9. Szkoła stosuje zniżki rodzinne oraz dla uczniów uczących się (tego samego przedmiotu) dłużej niż 3 lata. Zniżki przysługują wyłącznie uczniom, którzy w poprzednich latach wnieśli opłaty za 10 miesięcy nauki w ciągu każdego roku szkolnego.

10. Nie stosuje się opłat za pojedyncze lekcje.